Varför design spelar roll

Jag får ofta frågan huruvida design egentligen spelar någon roll. Och om det verkligen är så viktig som många påstår. Jag gillar att vända på frågan och fråga vad det första man ser är när man besöker en sajt, butik eller i stort vad som helst. Det man ser är så klart en visuell representation av verksamheten man besöker. Oavsett om det handlar om inredning eller layout så är design vad som utgör det första intrycket. Och utan design så har man som besökare ingen möjlighet att orientera sig.

Så min inställning är att design är en av de viktigaste saker som finns i verksamheten. Om man väljer att bortprioritera design så gör man därför enorm skada på såväl intjäningsförmågan som verksamhetens särprägel.

Men det behöver inte handla om extravaganta saker. Ofta räcker det med att man ser till att verksamheten har en visuell särprägel. Det kan handla om en logotyp, en viss font eller en viss färgsättning. Att göra lite kan ofta få oerhört stor effekt. Så min uppmuntring till folk som är osäkra på om design spelar roll är att verkligen anstränga sig för att göra vad man kan. Det kommer helt klart att löna sig på fler än ett sätt, och vill du få så stor effekt som möjligt så föreslår vi att du anlitar en professionell designer för bästa möjliga effekt.

I tider då konkurrensen blivit hård finns det ingen anledning att snåla och kompromissa med de saker som definitivt skapar rätt förutsättningar för omsättning.

arbeta hemifrån